top of page
 • Waar kan ik jouw werk kopen?
  Wel, hier ben je al aan het juist adres! In de webshop vind je mijn huidig aanbod. Is mijn shop leeg? Dan ben ik waarschijnlijk volop bezig aan een nieuwe lading geluk. Shop updates kondig ik via instagram aan. Wanneer ik ooit tijd en goesting vind om aan een nieuwsbrief te werken, zal er onder contact een inschrijvingslink verschijnen. Daarnaast vind je mijn werk ook in volgende (online) winkels: - Wereld-Atelier te Evergem - Helen B te Gent
 • Maak je alleen borstenpotten?
  Nope, maar de borstenpotten zijn wel enorm populair dus zijn zij mijn 'core business'. Ik werk wekelijks wel een nieuw ontwerp uit, met of zonder succes uiteraard. Heb je een specifiek ontwerp? Contacteer me via mail om dit samen uit te werken!
 • Werk je op aanvraag?
  Jazeker! Contacteer me gerust via mail met je specifiek verzoek en we bekijken samen wat ik voor je kan betekenen. Dit kan trouwens voor heel wat verschillende zaken: keramische decoratie- en gebruiksgoederen, textiel (kledij, zakken, gordijnen...), illustraties (ik bekijk wat ik kan doen), enzovoort. Ik omschrijf mezelf als 'professioneel bricoleur', daar valt dus heel wat onder samen te vatten. Mijn uiteenlopende projecten hou ik bij in mijn blog, neem gerust een kijkje!
 • Hoe zit het met je verzending?
  Verzendingskosten zijn afhankelijk van de bestemming, verzending gebeurt via bpost: in België: 0-5 kg aan € 6,00 5+ kg aan € 6,50 naar Nederland, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg aan € 16,50 wereldwijd aan een fortuin (€ 50,00) Verzending binnen België duurt gemiddeld een week na ontvangst van betaling. Voor verzending buiten België kan je rekenen op 1 à 2 weken.
 • Kan ik op factuur kopen?
  Dat kan! Ik ben een kleine onderneming die onder de vrijstellingsregel valt. Ik kan dus gerust facturen voor je uitschrijven, maar ben niet btw-plichtig. Stuur me een mailtje om je aankoop naar een factuur om te zetten.
 • Doe je ook aan wholesale?
  Jep! Contacteer me gerust via mail om meer info te krijgen omtrent prijzen, samenwerking(en), termijn en werkwijze.
 • Ik heb een potje van je gebroken, wat nu?!"
  Geen paniek, er zijn meerdere oplossingen: Een nieuw potje kopen Dit is voor mij heerlijk voordelig natuurlijk ;) Ik blijf potjes maken, maar kan je gebroken potje ook (proberen) opnieuw maken. Dit is niet evident maar ook niet onmogelijk. Stuur me hiervoor een mailtje en we bekijken samen wat mogelijk is! Kintsugi Google deze term en ga zelf aan de slag om de herstelling aan je pot uit te voeren. Heb je geen fijne vingers? Krijg je al zweetdruppels of nachtmerries bij de gedachte van zelf te moeten knutselen? Ik doe het gerust voor jou! Mail me voor de voorwaarden en afspraken. Museumstuk Omarm je onhandig zijn: 1. presenteer de scherven op een zichtbare plaats 2. ontwerp een infobordje met je naam, de materialen en de datum van het ongeval 3. plaats het bordje bij de scherven 4. klaar!
 • Hoe bepaal je je prijzen?
  Dat is een moeilijke. Borstenpotten, en ambachtelijke keramiek in het algemeen, zijn de laatste tijd zeer populair. Etsy en Amazon staan er vol van en zelfs grote ketens als Monki, Urban Outfitters ... verkopen (veel) goedkopere varianten. Waarom dan mijn potten kopen? Wel, ze zijn uniek. Elke pot die je bij mij koopt, heb ik met veel liefde en andacht handgemaakt. Dat kan je ook merken aan imperfecties en onregelmatigheden eraan. Mijn prijzen worden dan ook bepaald o.b.v. mijn werkuren, materiaal en de afwerking.
 • Where can I buy your work?
  Well, you've already come to the right place! In the webshop you'll find my current stock. Is my shop empty? Then I am probably fully engaged with a new batch of happiness. I announce shop updates via instagram. If I ever find the time and enthusiasm to work on a newsletter, a registration link will appear under contact. You can also find my work in the following (online) stores: - Wereld-Atelier in Evergem - Helen B in Ghent
 • Do you only make boob related stuff?
  Nope, but the boobie pots are extremely popular, so they are my core business. I work out a new design every week, with or without success of course. Do you have a specific design in mind? Contact me by mail to work this out together!
 • Do you also work on request?
  Hell yes! Feel free to contact me by email with your specific request and together we will see what I can do for you. By the way, this can be done for many different things: ceramic decoration and consumer goods, textiles (clothing, bags, curtains ...), illustrations (I see what I can do), and so on. I describe myself as a 'professional bricoleur', that titel covers a lot. I keep track of my various projects in my blog, feel free to take a look!
 • What about shipping costs?
  Shipping costs depend on the destination, shipping is done via bpost: in Belgium: 0-5 kg ​​at € 6.00 5+ kg for € 6.50 to the Netherlands, France, Germany and Luxembourg at € 16.50 worldwide at a fortune (€ 50.00) Shipping within Belgium takes on average a week after receipt of payment. You can count on 1 to 2 weeks for shipping outside of Belgium.
 • Can I receive an invoice?
  That's Possible! I'm a small business covered by the exemption rule. I can therefore safely issue invoices for you, but I am not liable for VAT. Send me an email to convert your purchase into an invoice.
 • Do you also do wholesale?
  Yep! Feel free to contact me by mail to get more information about prices, cooperation(s), term and method.
 • I broke my purchase, what now?"
  Don't panic, there are several solutions: Buy a new jar This is wonderfully advantageous for me of course ;) I will continue to make pots, but I can also (try) to remake your broken pot. This is not obvious, but also not impossible. Send me an email for this and together we will see what's possible! Kintsugi Google this term and get started to do the repair to your pot yourself. Clumsy hands? Do you already get sweat drops or nightmares at the thought of having to tinker yourself? I can do it for you! Send me an email for the conditions and agreements. Museum piece Embrace being clumsy: 1. Present the shards in a visible place; 2. design an information sign with your name, materials and date of the accident; 3. place the sign near the shards; 4. Done!
 • How do you determine your prices?
  That's a tough one. Boobie pots, and craft ceramics in general, have become very popular lately. Etsy and Amazon are full of them and even big chains like Monki and Urban Outfitters sell (much) cheaper variants. Then why buy my work? Well, they are unique. I have handmade every item with a lot of love and attention. You can also notice this in imperfections and irregularities. My prices are therefore based on my working hours, material and finish.
bottom of page