A medium bottle necked boob vase in a shiny white glaze.

14 cm high

Lisa /white /medium

46,00 €Price